Batscan logo Innovativ teknik sv-Flagen-Flag


Sök på techtrade.se
Live Search

Introduktion

Med egna system för datakommunikation och digital signalbehandling har TechTrade en unik plattform som bas för innovativa lösningar inom flera olika områden.

Här följer några exempel;

Ett av de första administrativa nätverken för hopkoppling av terminaler och PC-datorer med stordatorer utvecklades av TechTrade redan i mitten av 1980 talet, långt innan Internet ens var namngivet. En del av dessa nätverk är fortfarande i drift.

Efter ett stort strömavbrott i en telestation på Manhattan i New York 1991, inleddes ett samarbete mellan TechTrade, Bell Laboratories och AT&T i syfte att utveckla ett system för övervakning av stora batterianläggningar så att liknande situationer skulle kunna förhindras i framtiden. Resultaten av detta samarbete blev ett övervakningssystem med överträffat hög säkerhet för telekom och UPS-batterier.

  

Ett annat exempel på innovativ teknik är TechTrade's Synchro till NMEA omvandlare, som med hjälp av digital signalbehandling gör den både noggrannare och snabbare än vad är möjligt med konventionell teknik.

TechTrade's bidrag till världens energiförsörjning
Med hjälp av tekniska lösningar från andra projekt vill vi nu göra det enklare att spara energi för den vanliga elkonsumenten genom att dela ut EMC (Energy Meter Companion) som ett gratisprogram.

EMC räknar om elmätarens visade energimängd till effekt och ström så att man omedelbart kan se resultatet från olika energisparande åtgärder.

EMC programmet kan användas fristående genom att manuellt skiva in värden från elmätaren, eller kopplas till elmätaren med en ledning eller trådlöst.

När man direkt kan läsa av uttagen effekt blir det både enkelt och roligt att spara energi.


Koppla elmätaren till datorn.

Spar energi med hjälp av din elmätare - Det är enklare än du tror att koppla den till datorn.

På bilden visas en Reflex-detektor monterad på en elmätare av den äldre analoga typen. Detektorn 'tittar' på kanten av den roterande skivan och varje gång markeringen passerar skickas en puls till datorn.

Om man har tillgång till mätarens pulsutgång behövs ingen detektor, mätaren kan då kopplas direkt till datorn.


General picture of a Submarine

Instrument panel in a submarine

Marinteknik

TechTade har utvecklat flera system för både militär och civil sjöfart.

  • Syncho till NMEA omvandlare för gyrokompasser.
  • NMEA till RS-232 omvandlare.
  • NMEA datalogger.
  • Elektriska drivsystem.
  • Elektroniska manöversystem.
  • Hydrauliska manöversystem.

Large battery installation

Battery monitoring system

Batteriövervakning

Batscan är ett avancerat system för övervakning av batterier i viktiga reservkraftanläggningar.

Batterier används inom många olika områden som kraftkälla om det skulle bli avbrott i den normala strömförsörjningen via elnätet. Inom flygtrafiken kan ett strömavbrott få allvarliga konsekvenser och hos många företag och organisationer kan ett plötsligt stop av datorerna medföra stora problem och höga kostnader.

Alla batterier åldras och måste bytas ut efter en viss tid, men de kan också drabbas av olika typer av fel under sin normala livstid. Det är därför nödvändigt att övervaka batterierna för att fel skall kunna upptäckas och åtgärdas innan det hinner påverka anläggningens driftsäkerhet.

Batscan övervakar hela tiden varje enskild cell i batterierna. Om ett mätvärde avviker från det normala larmar systemet och åtgärder kan omedelbart sättas in för att rätta till felet.