Batscan logo Innovativ teknik sv-Flagen-Flag


Sök på techtrade.se
Live Search

Kunder

Gemensamt för våra kunder är deras höga krav på driftssäkerhet, och insikten av att övervakning av batterierna är en av förutsättning för att detta skall kunna uppnås.

Exempel på Batscan-installationer är:

AT&T logo AT&T (Telekommunikation) - Telestationer i USA ska klara sig utan ström från elnätet i 48 timmar. För absolut högsta tillförlitlighet uppnås detta med enbart stora batterier där varje cell kontinuerligt övervakas med Batscan.
ERICSSON logo Ericsson (Telekommunikation)
3 logo Hi3G Access AB (Mobil telekommunikation)
TELIA logo TELIA (Outsourcing av datakraft) - Telia IT-service är en enhet inom Telia som åtar sig andra företags datordrift. Fler än 1000 servrar är placerade i ett bombsäkert, EMI-skyddat skyddsrum. Med helikoptermotorer till generatorerna och Batscan som övervakar UPS-batterierna är detta en av Sveriges säkraste datoranläggningar.
IBM logo IBM (Outsourcing av datakraft) - Ett av de starkaste skälen för ett företag att köpa datakraft utifrån är att leverantören kan garantera hög säkerhet i form av backup och avbrottsfri kraft. För att kunna garantera 99.9% tillgänglighet används Batscan för att kontinuerligt övervaka varje cell i UPS-batterierna.
SAS logo Scandinavian Airlines System (Flygbolag) - SAS AB is the Nordic region's largest listed airline and travel group. The SAS Group offers air transport and related services from its base in Northern Europe.
LFV logo ATCC (Flygtrafikledning) - Under ett år betjänas ca 1 miljon flygrörelser av ATCC på Arlanda och Sturup. Flygplanen övervakas i huvudsak med hjälp av radio, radar och satellit. För att kunna upprätthålla hög flygsäkerhet krävs reservkraft och UPS med batterier. Batterierna måste naturligtvis alltid vara i god kondition vilket man bara kan vara säker på om man kontinuerligt övervakar varje battericell.
Landvetter logo Göteborg-Landvetter Airport (Flygplatser)
Sturup logo Malmö-Sturup Airport (Flygplatser)
Arlanda logo Stockholm-Arlanda Airport (Flygplatser) - Sveriges största flygplats.
Försvaret logo Försvaret - Kan tyvärr inte gå in på några detaljer, men Batscan används inom alla tre vapengrenarna, Armén, Marinen och Flygvapnet.
RGK logo Riksgäldskontoret (Bank & Finans) - Riksgäldskontoret är statens finansförvaltning med uppgift att förvalta stadsskulden, vara statens internbank och utfärda statliga garantier. RGK är en stor aktör på den finansiella marknaden.
Investor logo Investor (Bank & Finans) - Investor är ett investmentbolag med kontor i Stockholm, New York, Hong Kong, Palo Alto, Tokyo och Amsterdam.
OMX logo OMX Exchanges (Bank & Finans) - OMX Exchanges är den integrerade nordiska och baltiska marknadsplatsen, som ger kunderna tillgång till ca. 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden, och som omfattar börserna i Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, Tallinn, Riga och Vilnius.
Alfred Berg logo Alfred Berg (Bank & Finans) - Alfred Berg är en av Nordens ledande investeringsbanker.
SVT logo SVT (Media) - Sveriges Television (SVT) is the Swedish public service television company. The official start took place on 4th September 1956, but it was a flying start, the culmination of several years' trial programme transmissions. In 1969 a second national channel was added.
EXPRESSEN logo Expressen (Media)
DN logo Dagens Nyheter (Media)